Unieke onderwijscampus met onderwijs en zorg onder één dak in Barendrecht in de startblokken

Een bijzondere ontwikkeling staat op het punt te beginnen in Barendrecht. Het gebouw aan de Dierensteinweg 2 in Barendrecht wordt na een verbouwing de thuisbasis van de scholen OZHW Groen College, ZML De Rank en SBO De Wijngaard, samen met zorgpartijen Distinto, Zorgnijverij en fysiopraktijk Fysiocura. Dit innovatieve initiatief brengt onderwijs en zorg samen onder één dak, met vele voordelen.

Het definitieve ontwerp is gereed en de voorbereidingen voor de bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. Op maandag 26 juni vond een informatiebijeenkomst plaats in de aula van het schoolgebouw aan de Dierensteinweg 2, waar de PvdA ook aanwezig was. Tijdens deze bijeenkomst werden omwonenden geïnformeerd over onder andere de tijdelijke maatregelen die genomen zullen worden gedurende de werkzaamheden. Er zijn specifieke afspraken gemaakt met de aannemer om de overlast voor omwonenden te beperken, waarbij er van maandag tot en met vrijdag gewerkt zal worden van half 8 ’s ochtends tot half 5 ’s middags, volgens de normale werktijden. Daarnaast wordt er een meldpunt voor overlast tijdens de uitvoering opgezet, waar omwonenden de mogelijkheid hebben om eventuele overlast te melden en ondersteuning te ontvangen.

Elke gebruiker van de onderwijscampus zal vertegenwoordigd worden door een eigen kleur, waardoor de identiteit van elke partij behouden blijft. Een opvallend aspect van de campus is de techniekhal die speciaal voor OZHW Groen College gebouwd zal worden, ter vervanging van de traditionele schoollokalen. De verwachting is dat het project volgend jaar in de herfstvakantie afgerond zal zijn.

Dit belangrijke project zal resulteren in een unieke onderwijscampus waarin onderwijs en zorg samenkomen, met speciale aandacht voor leerlingen met speciale behoeften. De gemeenschap van Barendrecht zal profiteren van de synergie tussen onderwijsinstellingen en zorgpartijen, wat zal bijdragen aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en het welzijn van de leerlingen.

Met de realisatie van deze nieuwe onderwijscampus wordt een waardevolle omgeving gecreëerd waarin onderwijs en zorg onder één dak samenkomen, waardoor een betere samenwerking en integratie mogelijk wordt.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *