PvdA aanwezig bij eeuwviering VZHG

Afgelopen vrijdag, 1 september, kwamen lokale bestuurders, politici en andere belanghebbenden samen in Rotterdam om het 100-jarig bestaan van de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) te vieren. De PvdA was verheugd om aan dit historische evenement deel te nemen.

Jolanda de Witte, burgemeester van Albrandswaard en tevens voorzitter van de VZHG, benadrukte het belang van samenwerking tussen bestuurders. “Wat belangrijk is, is dat wij als bestuurders de handen ineenslaan. Er zijn tal van maatschappelijke opgaven waarbij we elkaar nodig zullen hebben,” aldus De Witte.

De VZHG, opgericht op 26 juni 1923, fungeert als een apolitieke organisatie en provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Ze focust op het faciliteren van netwerk- en kennisbijeenkomsten en het agenderen van belangrijke gemeentelijke thema’s. De afgelopen jaren heeft de organisatie bijzondere aandacht besteed aan de duurzame financiële toekomst van gemeenten, diverse woning- en bouwopgaven en complexe vraagstukken zoals polarisatie.

Commissaris van de Koning Jaap Smit benadrukte dat het essentieel is dat zowel de gemeenten, de provincie als de VZHG als één overheid samen optrekken. “Het is onze heilige plicht om de burger niet lastig te vallen met geschillen tussen de verschillende lagen van de overheid,” stelde Smit. Deze samenwerking wordt steeds urgenter vanwege twee belangrijke ontwikkelingen: het zogenoemde ‘ravijnjaar’ na 2026, waarin een financieel gat dreigt te ontstaan in de begroting van gemeenten, en de toenemende taken die bij gemeenten worden neergelegd met een kleiner budget, wat knelpunten oplevert.

Wethouder van Rotterdam Chantal Zeegers sprak over de significante rol van de Maas voor de ontwikkeling van Rotterdam en omliggende gemeenten zoals Schiedam en Vlaardingen. Zeegers, die verantwoordelijk is voor klimaat, bouwen en wonen, benadrukte het belang van het betrekken van de Maas bij de stadsontwikkeling. “150 jaar geleden is de Nieuwe Waterweg gegraven, wat cruciaal was voor de ontwikkeling van de haven. Zonder deze ingreep zouden havenactiviteiten door dichtslibbing onmogelijk zijn geworden. Daarna zijn er verscheidene havens uitgegraven zoals de Merwehaven, Waalhaven, Botlek, Europoort en Maasvlakte 1 en 2, en de stad en omliggende regiogemeenten zijn meegegroeid,” zei Zeegers.

Als genodigde kijkt de PvdA met veel waardering terug op deze mijlpaalviering en de belangrijke dialogen die er zijn gevoerd over de toekomst van Zuid-Hollandse gemeenten.”

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *