Einde Jongerenraad Barendrecht

Tijdens de laatste raadsvergadering brachten Tina Jakoeb van de PvdA en Petra de Kam van het CDA de opheffing van de Jongerenraad Barendrecht onder de aandacht. Met een serieuze toon en de nadruk op het belang van de betrokkenheid van de jeugd bij het lokale bestuur, drongen zij aan op actie om deze betrokkenheid te waarborgen.

Beide raadsleden legden de nadruk op het vinden van nieuwe manieren om jongeren bij de politiek te betrekken, refererend aan voorbeelden van andere gemeenten en de mogelijkheden van het Erasmus+ Jeugdprogramma. Ze stelden voor om gezamenlijk, met inbreng van alle raadsleden en stakeholders, te verkennen hoe de stem van de jeugd in Barendrecht weer kan resoneren in het beleid en de praktijk.

Als kers op de taart gaf Tina Jakoeb namens de voorzitter van de opgeheven Jongerenraad een hartelijk dankwoord aan de Raad en de fracties voor hun steun en samenwerking. Ze benadrukte de waarde van de opgedane ervaringen door de jongeren en de uitgewisselde kennis met de raadsleden, wat hun ondanks het korte bestaan van de raad veel geleerd heeft. Jakoeb sprak de hoop uit dat de erfenis van de Jongerenraad zich zou voortzetten in een nieuwe vorm van jeugdbetrokkenheid in de lokale politiek van Barendrecht.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *