Barendrecht sluit zich aan bij actie Raden in Verzet tegen Rijksbezuinigingen

De gemeente Barendrecht heeft zich unaniem aangesloten bij de landelijke actie ‘Raden in Verzet’. Deze actie markeert het protest van de gemeenten tegen de forse bezuinigingen door het Rijk, die ernstige gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van gemeenten en hun vermogen om lokale voorzieningen te onderhouden.

De bezuinigingen van de Rijksoverheid, die structureel € 3 miljard bedragen, dreigen essentiële lokale diensten en voorzieningen in gevaar te brengen. Met deze motie willen de gemeenten het nieuw te vormen Kabinet ertoe bewegen voldoende geld beschikbaar te stellen voor het realiseren van belangrijke maatschappelijke opgaven, een structurele indexering van middelen bij stijgende kosten voor wettelijke zorgtaken, meer sturingsmogelijkheden en bevoegdheden, en een herstel van de bestuurlijke verhouding tussen de Rijksoverheid en gemeenten.

Met deze motie onderschrijft Barendrecht het manifest ‘Zonder geld geen gemeenten’, dat op 27 januari 2024 is overhandigd aan VNG-voorzitter Dijksma door het actiecomité Raden in Verzet. De motie is ingediend bij het actiecomité Raden in Verzet en zal namens Barendrecht worden voorgelegd aan de landelijke informateur, onderhandelende partijen en de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken.

Met deze actie sluit Barendrecht zich aan bij andere gemeenten in het land die gezamenlijk oproepen tot een herziening van het financiële beleid, om zo de houdbaarheid van gemeentelijke voorzieningen te waarborgen.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *