Voorlichtingsbijeenkomst belangrijk voor bewustwording en gedragsverandering op het gebied van brandveiligheid!

Voorlichtingsbijeenkomst belangrijk voor bewustwording en gedragsverandering op het gebied van brandveiligheid!

Van Kuijk is 21 oktober 2021 begonnen als wijkbrandweervrouw in Barendrecht nadat ze jaren bij de brandweer in Rotterdam heeft gewerkt. Als Wijkbrandweervrouw is van Kuijk vooral bezig met het verbeteren van de brandveiligheid in de gemeente. Haar voornaamste taak is dan ook het creëren van bewustwording over brandveiligheid bij de inwoners van de gemeente Barendrecht. Dit doet ze onder andere door educatie en voorlichting te geven aan specifieke doelgroepen zoals aan kinderen op school maar ook aan bijvoorbeeld senioren. Door de rol die van Kuijk vervult binnen de gemeente is zij het gezicht van de brandweer in Barendrecht en door haar voorlichtingsactiviteiten enthousiasmeert zij vooral kinderen voor het vak van brandweerman/-vrouw. 

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst bij Cultura Zorg mochten leden van de fractie van de PvdA aanwezig zijn. Cultura Zorg is een cultuurbewuste thuiszorgorganisatie die zich inzet voor jongeren en volwassenen die tijdelijk en/of langdurig ondersteuning nodig hebben met diverse hulpvragen.

‘Uit onderzoek is gebleken dat jonge kinderen meer kans lopen op brandincidenten en kinderen onder de vijf jaar meer kans hebben op overlijden bij brand. Het daarom belangrijk om voorlichting te geven aan kinderen en uit te leggen hoe brand kan ontstaan, waarom het zo belangrijk is dat je een rookmelder in huis hebt en wat je moet doen als er daadwerkelijk brand in huis is’, aldus van Kuijk.

De gemeente Barendrecht kent veel risicogroepen als het gaat om brandrisico en het is belangrijk dat deze groepen extra bewust worden van de brandveiligheid in hun omgeving. Barendrecht telt steeds meer ouderen die door een beperkte fysieke conditie meer risico lopen op letsel bij brandincidenten. Ook kent de gemeente een steeds grotere groep aan niet-westerse migranten die door het hebben van een taalbarrière weinig kennis hebben over brandpreventie en brandveiligheid. Om deze reden waardeert de PvdA de inzet van de wijkbrandweervrouw en is van mening dat de gemeente zich moet blijven inzetten voor de brandveiligheid in Barendrecht en het bevorderen van de bewustwording en gedragsverandering van haar inwoners op het gebied van brandveiligheid.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *