PvdA bezoekt Thuisplusflat in Rotterdam

Naar aanleiding van de commissie samenleving op 20 juni jl., waar het thema ‘langer thuiswonen’ op de agenda stond, heeft de PvdA een bezoek gebracht aan de Thuisplusflat in Rotterdam. Het doel van dit bezoek was om ervaring op te doen en onderzoek te verrichten naar dit onderwerp. Anita Mathoera, projectleider van Lelie zorggroep, gaf tijdens het werkbezoek een uitgebreide rondleiding door de Thuisplusflat, een complex dat exclusief sociale woningen huisvest.

De Thuisplusflat heeft als doel het uitstellen van zorg en het voorkomen van zwaardere zorg. Dit wordt bereikt door een activiteitenaanbod te creëren dat gericht is op het tegengaan van eenzaamheid, het bevorderen van gezonder eten en het stimuleren van bewegen. Eens per week wordt er een warme maaltijd verzorgd en dagelijks kan er geluncht worden. 30% van de bewoners ontvangt een vorm van ondersteuning, terwijl de overige 70% bereid is om naar hun buren om te kijken en mee te helpen bij het activiteitenaanbod. Deze mix van bewoners is cruciaal om het concept te laten slagen. De gegunde aanbieder van zorg moet in staat zijn om alle vormen van zorg te bieden, waaronder WMO, ZVW en WLZ. Het voordeel hiervan is dat verschillende professionals vanuit één dossier kunnen werken, waarbij de wijkverpleegkundige of casemanager dementie de regie heeft. Van de zes thuisplusflats in Rotterdam is Lelie zorggroep een van de  gegunde aanbieders.

Lelie Zorggroep ontvangt vanuit de aanbesteding via de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) een extra bijdrage om zorg te kunnen verlenen binnen de flat. Hierdoor kunnen zij meer bieden aan de bewoners dan alleen zorg. Het Team van de Wijk is een initiatief van Lelie zorggroep, in samenwerking met Gro-up Buurtwerk, Woonstad Rotterdam, Wooncompas en Pameijer. Deze samenwerkende organisaties zijn actief op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de flat maar ook in de wijk.

Het Team van de Wijk staat klaar om met bewoners te bespreken wat zij nodig hebben om veilig, prettig en zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Zo kunnen zij onder andere voorzien in gezamenlijke maaltijden in de ontmoetingsruimte maar faciliteren zij ook de coördinatie van uitleen van de gezamenlijke scootmobiel. Daarnaast kunnen zij ondersteuning bieden bij kleine klusjes, het uitlaten van de hond of het doen van boodschappen. Tevens organiseren zij diverse activiteiten zowel creatieve als beweegactiviteiten in de flat, die bijdragen aan het welzijn van de bewoners.

De PvdA wil graag haar dank uitspreken aan Anita Mathoera voor het openhartige gesprek tijdens het bezoek.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *