PvdA nieuwsbrief Q1 2023

Beste lezers,

Het is tijd voor een update over de recente activiteiten van de PvdA-fractie in Barendrecht tijdens het eerste kwartaal van 2023. We hebben ons ingezet voor belangrijke kwesties en willen jullie graag meenemen in de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Een van de onderwerpen die onze aandacht heeft getrokken, is de verborgen armoede onder Barendrechtse kinderen. Na gesprekken met basisschool ODS De Zeppelin, Mark Mees van het College van Bestuur OZHW en de directeur van het Jeugdeducatiefonds, Hans Spekman, is gebleken dat kinderen uit arme gezinnen op school achterlopen door de financiële situatie van hun ouders. We zijn vastbesloten om gelijke ontwikkelingskansen voor alle kinderen in Barendrecht na te streven.

Een ander belangrijk onderwerp dat we hebben aangepakt, is het streven naar meer openbare toiletten door de motie ‘Hoge Nood’ van initiatiefnemer Arjan Stolk (SGP/CU) te ondersteunen. Tijdens de raadsvergadering van 21 februari is deze motie ingediend om meer toiletvoorzieningen in Barendrecht te realiseren. Hoewel de motie niet is aangenomen, zijn we verheugd met de toezeggingen van de wethouder om te werken aan een toiletvriendelijk Barendrecht. We blijven ons inzetten om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving en niemand wordt buitengesloten.

Daarnaast hebben we aandacht besteed aan overlast op de Onderlangs. Er zijn meldingen binnengekomen over bestelbussen die de toegangsweg blokkeren en overlast veroorzaakt door hangjongeren in de omgeving. We hebben schriftelijke vragen gesteld en blijven dit probleem aanpakken om de veiligheid en leefbaarheid in Barendrecht te verbeteren.

We willen ook graag onze stagiaires Damiano en Tessa bedanken voor hun waardevolle bijdrage. Ze hebben tijdens hun stageperiode bij PvdA Barendrecht verschillende activiteiten ondernomen, zoals het bijwonen van vergaderingen, het stellen van schriftelijke vragen en het afleggen van werkbezoeken. Hun inzet heeft bijgedragen aan onze inspanningen om Barendrecht een fijne plek te maken voor jong en oud.

Tot slot willen we jullie informeren dat Ed Mol is toegetreden als buitengewoon commissielid in onze fractie. Na een afwezigheid van zes jaar zal hij ons ondersteunen in de commissie Ruimte.

De fractie wenst u veel leesplezier toe!

U kunt de nieuwsbrief hier downloaden.

7-Nieuwsbief-Q1-2023

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *