PvdA in gesprek met buurtpreventie

Op 13 juli jl. heeft de PvdA een kennismakingsgesprek gehad met John Kievits, voorzitter van Stichting Buurtpreventie Barendrecht (hierna: SBB).

De SSB richt zich op een drietal pijlers. (1) De Whatsapp-groepen waarin burgers zelf meldingen kunnen doen als ze vinden dat iets “niet pluis” is in hun wijk. (2) Er is een Leefbaarheidsteam, die vooral bijdraagt om de wijken schoon, heel en leefbaar te houden door onder andere meldingen van kapotte straatverlichting of gevaarlijke (verkeers)situaties te maken. En (3) er is een Preventieteam, die zichtbaar aanwezig is in wijken waarbij veiligheid centraal staat. Dit team voert ook overleggen met de politie en boa’s. Op deze manier kan het Preventieteam ondersteuning bieden op verzoek van de gemeente en politie én fungeren ze ook als aanspreekpunt voor wijkbewoners.

De SSB draait op de inzet van zijn vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de veiligheid van de inwoners van de gemeente Barendrecht. Dat deze inzet er is, is belangrijk, want professionals kunnen niet altijd overal zijn én de aanwezigheid van een buurtpreventieteam kan op deze manier preventief werken als het gaat om vandalisme en criminaliteit.

In de gemeente Barendrecht is vorig jaar augustus/september een Veiligheidsmonitor uitgevoerd en ook hieruit kwam o.a. naar voren dat:

  • Diefstal uit woningen, woninginbraak en straatroof afnemen in 2021 ten opzichte van 2020.
  • Het aantal misdrijven zoals bedreiging en mishandeling gelijk bleven ten opzichte van 2020.

Echter bleek ook dat:

  • Het aantal meldingen van overlast sterk is toegenomen sinds (corona)jaar 2020, waaronder veel meldingen van overlast door jeugd. Desondanks ervaren inwoners van Barendrecht minder overlast dan inwoners van omliggende gemeenten.
  • Ook het aantal meldingen van cybercrime nam toe, hoewel het aantal slachtoffers beperkt is.

Barendrechters beoordelen de leefbaarheid in eigen buurt vrij hoog. Vooral de sociale samenhang én de kwaliteit van de voorzieningen scoren hoog. Dat Barendrechters zich steeds veiliger voortzetten is iets wat wij als de Partij van de Arbeid graag behouden of nog meer zien verbeteren, maar dan op een zo’n sociaal mogelijke manier. Het gevaar loert natuurlijk dat hoe veiliger het wordt, hoe panischer mensen worden over hun omgeving en steeds meer in zichzelf keert. Hierdoor is de kans groot dat elke individu zich alleen maar bekommert tot aan zijn eigen voordeur. Daarom dat het belangrijk is om in te blijven zetten op buurtpreventie.

De SSB is een geweldig bindmiddel voor onze gemeenschap. Het draagt bij aan onze veiligheid en leefbaarheid én brengt ons buurtgevoel terug. De PvdA spreekt haar waardering uit voor de immense inzet van de vrijwilligers van SSB!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *