Schriftelijke vragen over de opheffing van Stichting Buurtpreventie Barendrecht

De PvdA-fractie heeft formeel vragen gesteld aan het college naar aanleiding van de aankondiging dat de Stichting Buurtpreventie Barendrecht zal worden opgeheven. Deze stichting, bekend om haar cruciale rol in de bevordering van veiligheid en leefbaarheid binnen de gemeente, zal plaatsmaken voor een nieuw buurtpreventie-initiatief dat vanaf 1 januari 2024 van start gaat.

De fractievoorzitter van de PvdA, Tina Jakoeb, benadrukt de waarde van de lange en vruchtbare samenwerking tussen de gemeente en de stichting, die mede dankzij de inzet van vele toegewijde vrijwilligers heeft geleid tot een aanzienlijke verbetering van de gemeenschapsveiligheid en sociale cohesie.

Met het oog op de aangekondigde veranderingen heeft de PvdA-fractie de volgende kritische vragen aan het college voorgelegd:

  1. Wat zijn de beweegredenen voor het college om de samenwerking met de stichting te beëindigen en een nieuw initiatief te lanceren?
  2. Hoe evalueert het college de bijdragen van de stichting aan de veiligheid en het welzijn in Barendrecht door de jaren heen?
  3. Op welke manieren zal het nieuwe buurtpreventie-initiatief afwijken van de werkwijze van de stichting, en welke verbeteringen of nieuwe richtingen zijn gepland?
  4. Wat is het voorziene toekomstplan voor de huidige vrijwilligers van de stichting binnen het nieuwe initiatief?
  5. Zijn er specifieke projecten of programma’s van de stichting die voortgezet of opgenomen zullen worden in het nieuwe initiatief?
  6. Op welke wijze wordt de kennis en ervaring van de stichting en haar vrijwilligers gewaarborgd binnen de nieuwe structuur?

De PvdA verwacht dat het college deze vragen zorgvuldig zal beantwoorden en kijkt uit naar de verdere ontwikkelingen in deze kwestie.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *