| |

PvdA Barendrecht in gesprek met jongerenwerker Steven Schaap

Op 31 januari jl. heeft PvdA Barendrecht een kennismakingsgesprek gehad met de jeugd- en jongerenwerker Steven Schaap. Het jongerenwerk is een onderdeel van KijkopWelzijn en biedt samen met de buurtsportcoach verschillende activiteiten aan jongeren. Denk hierbij onder andere aan het organiseren van gespecialiseerd aanbod voor jongeren in mantelzorgsituaties (er is bijvoorbeeld een café voor jongeren die mantelzorgers zijn), LHBTI-jongeren of jongeren die eenzaamheidsgevoelens ervaren. Aan het preventieve karakter van het jeugd- en jongerenwerk wordt aandacht gegeven door actuele thema’s zoals excessief geweld, sociale media, groepsdruk en middelengebruik in het onderwijs te agenderen.

Er is een goede samenwerking met het onderwijs, wijkteams, politie, de gemeente en met de PvdA, aldus Schaap.

Eén van de vele onderwerpen die ter sprake kwam, is hoe de PvdA met name de jongeren op een effectieve manier kan motiveren om te gaan stemmen. De doelgroep 18+ is ook voor het jongerenwerk lastig te bereiken. Het jongerencentrum is toegankelijk voor jongeren vanaf 12 jaar tot 25 jaar. Er loopt een onderzoek via het jongerenwerk om te kijken hoe ze jongeren tussen 18 en 25 jaar kunnen motiveren om ook deel te nemen aan activiteiten van het jongerencentrum. Instagram en andere sociale media kan een uitkomst bieden om meer jongeren naar de stembus te krijgen.

Daarnaast geeft de heer Schaap aan dat er weer nieuw leven ingeblazen moet worden in de overlegstructuur (Overleg Veilig). Dat is een overleg die één keer in de drie weken plaatsvindt waarbij er samen met de politie en handhaving in kaart gebracht wordt wat de overlastplekken zijn of wat de problemen zijn die afspelen, zodat er in overeenstemming met elkaar een gerichte aanpak ingezet kan worden.

Ook is het van essentieel belang dat het driejarige traject “Gelden preventief jeugdbeleid” wordt gecontinueerd. Vele projecten die het Team Jeugd- en Jongerenwerk en Buurtsportcoach tot heden heeft geïnitieerd wordt uit deze pot gefinancierd.

PvdA Barendrecht wil de komende jaren meer investeren in jongerenwerkers en vindt het daarom belangrijk om samen te zoeken naar effectieve manieren om ondersteuning te bieden aan de Barendrechtse jongeren.

Het gesprek werd beëindigd met een rondleiding in het Jongerencentrum BLOK0180.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *