Themabijeenkomst ondernemen, economie, verkeer en mobiliteit

Op 7 juli jl. heeft het college van Barendrecht de vierde en tevens de laatste themabijeenkomst georganiseerd om met inwoners in gesprek te gaan omtrent de thema’s ondernemen, economie, verkeer en mobiliteit. Om te blijven werken aan een bloeiende Barendrecht moet de gemeente, de Barendrechter en de ondernemer met elkaar samenwerken over beleid waarin aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke opgaven op het gebied van de hiervoor genoemde thema’s.

Vanwege de oorlog in Oekraïne staat onze economie zwaar onder druk. De sterk gestegen energieprijzen zorgt voor een ongekende hoge inflatie die de portemonnee van iedereen raakt.  Welke maatregelen gaan wij nemen om de energiestijging te compenseren? Gaan we sneller verduurzamen? Zo ja, wat betekent dat voor de Barendrechter en de ondernemers? De fractie van de PvdA heeft op 24 juni jl. schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder omtrent de hogere energielasten voor woningen die nog steeds een energielabel E, F of G. U kunt de schriftelijke vragen met de beantwoording van de wethouder hier terugvinden.

Een andere uitdaging is om ervoor te zorgen dat Barendrecht goed bereikbaar blijft. Het verbeteren van de bereikbaarheid is een voorwaarde om tot een brede welvaart te komen waarbij onder andere mensen makkelijk naar hun werk kunnen gaan, transportbedrijven weten hoe lang hun rit duren en nieuwe woningen goed ontsloten worden. Daarnaast moet de mobiliteit de komende jaren schoner worden. Een goede en schone mobiliteit zorgt voor een sterke economie.

Als gemeente is het in sommige situaties ingewikkeld om aan de Barendrechter uit te leggen dat goedbedoelde plannen en beleid bij sommige thema’s veel tijd kosten. Het effect van beleid kan in sommige gemeenten direct te merken zijn en bij andere gemeenten weer niet of is het effect juist te merken net buiten de gemeente zelf.

Het is daarom belangrijk dat u uw ideeën, suggesties en aandachtspunten hebt meegeven aan het college. Het college zal de input van deze bijeenkomst gebruiken om met en in het belang van de Barendrechter de koers te bepalen voor een Barendrecht op weg naar 2026.

Is het u niet gelukt om één van de vier themabijeenkomsten bij te wonen? Dan kunt u uw ideeën, suggesties en aandachtspunten mailen naar opwegnaar2026@barendrecht.nl.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *