Masterclass Bouwen en Infra

Op 6 juli jl. was de PvdA aanwezig tijdens de masterclass ‘bouw en infra’ georganiseerd door Bouwend Nederland, een vereniging van bouw- en infrabedrijven. Tijdens deze masterclass werden nieuwe raadsleden bijgepraat door verschillende experts en bouwers omtrent verschillende onderdelen van de bouwsector.

Jos van Alphen, de waakhond op het gebied van aanbestedingen[1], nam ons mee in de thema aanbestedingen en de rol van gemeenten. Als het gaat om duurzaam bouwen dan is er nog een lange weg te gaan waarin gemeenten een belangrijke rol kunnen spelen bij het aanbesteden. Ondanks het feit dat de laatste jaren steeds vaker (40% in 2021) op duurzaam gegund wordt, is er nog een lange weg te gaan met name voor de kleine gemeenten die een beperkte capaciteit aan personeel hebben en/of te maken hebben met inkopers en/of bestekschrijvers die duurzaamheid niet in hun DNA hebben. Aan deze gemeenten adviseert Jos van Alphen om meer aandacht te besteden aan onderhandse aanbestedingen[2]. De enige eis bij deze procedure is dat de gemeente objectieve maatstaven moet hanteren. Dit betekent dat de gemeente ruimte heeft om zelf in het beleid te bepalen wat er onder objectieve maatstaven wordt verstaan. Eén van de maatstaven kan zijn lokale partijen uitnodigen die zich onderscheiden in het duurzaam presteren.

Frank Agterof die namens Vink + Veenman (specialist op het gebeid van bouw en ontwikkeling) heeft ingezoomd op een aantal knelpunten die zij ervaren bij het uitvoeren van projecten. Eén van de knelpunten heeft te maken met enorme vertragingen in de doorlooptijd. Dit heeft verschillende redenen. Eén daarvan is onderbezetting bij gemeenten met als gevolg dat er te veel wisseling van de wacht is waardoor er een gebrek aan dossierkennis is bij ambtenaren die besluiten moeten nemen. Een ander reden is bezwaarprocedure als gevolg van een participatietraject.

Erik Thijssen die namens de Bataafsche Aanneming Maatschappij van Bouw- en Betonwerken v/h Firma J. van der Wal en Zoon (hierna: BAM) aanwezig was, heeft verteld wat er afspeelt op het terrein van infra. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer aandacht besteden aan toenemende incidenten tijdens bouwwerkzaamheden of het aanpakken van agressief gedrag tegen verkeersregelaars. Daarnaast pleit Erik Thijssen er onder andere voor dat gemeenten vooraf informatie geven omtrent hun plannen middels een jaarplanning of een aanbestedingskalender, zodat partijen weten waar ze aan toe zijn. Ook moet het proces om een vergunning aan te vragen sneller.

De masterclass werd met een panelgesprek afgesloten.

PvdA Barendrecht bedankt Bouwend Nederland voor het organiseren van deze succesvolle masterclass.


[1] Een voorwaarde om mee te kunnen doen met een aanbesteding is het hebben van een bestek (ook wel een aanbestedingsdocument genoemd). 

[2] Bij onderhandse aanbestedingen kan een andere procedure gevolgd worden dan bij een bouwteam. Opdrachten onder de drempelwaarde hoeven niet volgens dezelfde regels en procedures als de grotere projecten aanbesteed te worden. Dit betekent niet dat de inkoper volledig vrij is zijn keuze. Hij moet nog steeds op objectieve gronden duidelijk maken waarom bepaalde partijen uitgenodigd worden en waarom er gekozen is voor deze procedure. Aspecten als de basis van het gelijkheidsbeginsel en de gids proportionaliteit zijn ook hier van toepassing.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *