Roadshow Zuid-Holland Ontmoet

Op 4 juli jl. was de PvdA aanwezig tijdens ‘de Roadshow Zuid-Holland’ die georganiseerd werd door de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) en de provincie Zuid-Holland.  De VZGH is een zelfstandige vereniging van gemeenten, maar dan op provinciale schaal. Alle gemeenten van de provincie Zuid-Holland zijn lid van deze vereniging en kunnen via de leden direct invloed uitoefenen door middel van hoe het bestuur samengesteld wordt. Dit bestuur heeft enkele aandachtspunten die gemeente overstijgend zijn, maar wel direct invloed hebben op individuele gemeenten. Denk hierbij aan de economie, cultuur, maar ook bijvoorbeeld het klimaat.

Het doel van de bijeenkomst was om met elkaar in gesprek te gaan omtrent de rollen die de provincie en gemeenten moeten gaan vervullen bij de grote opgaven waar wij de komende jaren voor staan. Eén van de thema’s die de revue passeerde was bereikbaarheid. De workshop bereikbaarheid stond in het teken van goed, efficiënt, maar ook schoon reizen van A naar B. Hoe realiseer je dit en waar investeer je dan in. Liever fietspaden of toch liever openbaar vervoer? Voorstander van deelmobiliteit of toch liever de auto, of misschien zelfs een combinatie van alles? Ook was er een workshop omtrent klimaatadaptatie. In deze workshop was aandacht voor de maatschappelijke opgaven die komt kijken bij het onderwerp van klimaatadaptatie. Het is een onderwerp waar elke gemeente mee worstelt. Wat zijn de beste manieren om te komen tot duurzame energievoorzieningen? Willen we regenwater vasthouden of juist biodiversiteit stimuleren? Dit alles vergt de nodige aandacht van alle gemeenteraden, maar hoe weeg je de juiste belangen af. Na een korte presentatie zijn we met elkaar in gesprek gegaan wat de komende jaren nodig is en waar we het beste op kunnen inzetten.

Naast de twee workshops heb ik ook deelgenomen aan een rondetafelgesprek met als onderwerp ‘landbouw en natuur’. De landbouw in Zuid-Holland is een belangrijke economische motor, maar staat ook onder druk vanwege klimaat, lucht- en waterkwaliteit, biodiversiteit en natuurlijk stikstof. Hoe zorgen we ervoor dat Zuid-Holland gezond blijft, in balans blijft, maar ook economisch rendabel is. De provincie wil graag optreden als partner voor boeren en andere partijen die werken aan verduurzaming in de provincie. Maar er moet ook aandacht zijn voor het feit dat Zuid-Holland erg drukbevolkt is, waardoor de natuur in het gedrang komt. Het is daarom ook belangrijk dat de provincie blijft waken dat de leefomgeving gezond blijft en ondanks economische kansen en verstedelijking, er voldoende mogelijkheden blijven om te recreëren.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *