Geen steun voor de Motie huurontheffing van de voedselbank, een trieste zaak vindt de PvdA

Om de voedselbank een reddende hand te bieden heeft de PvdA tijdens de algemene beschouwingen op 8 november jl. de motie ‘huurontheffing voedselbank’ ingediend. Momenteel worden veel Barendrechters (niet alleen Barendrechters die van de bijstand moeten rondkomen maar ook de kassière, de verpleegster of de politieagent) hard geraakt door de gevolgen van de energiecrisis en de hoge inflatie. Dit heeft directe invloed op basisbehoeftes in hun huishouden. Het feit dat een deel van deze inwoners ook niet in aanmerking komen voor compensatieregelingen zoals de energietoeslag maakt de situatie waarin deze Barendrechter komt te zitten, schrijnender. Het gevolg is dat er een toename is ontstaan van inwoners die een beroep doen op de hulp die de voedselbank aanbiedt.

Echter heeft de voedselbank de noodklok geluid omdat donaties aan de voedselbank teruglopen met als gevolg dat de basisbehoefte pakketten niet voldoende gevuld kunnen worden.

In de motie pleit de PvdA onder andere ervoor dat er op korte termijn tijdelijk (in afwachting van de onderhanden zijnde motie ‘Toekomstgerichte huisvesting Voedsel- en Kledingbank’) ontheffing wordt verleend aan de voedselbank voor het betalen van de huur aan de gemeente. Door de voedselbanken tijdelijk te ontlasten, hebben zij meer financiële ruimte om extra eten in te kopen en hierdoor onze inwoners te ondersteunen.

Ondanks het feit dat de gemeente Barendrecht vanuit de wettelijke taak naar haar inwoners een zorgplicht heeft, werd gisteren tegen dit voorstel gestemd. De PvdA vindt dit zeer spijtig. Immers het gaat hier om mensenlevens. Wij vinden het blijkbaar in Barendrecht doodnormaal om over projecten te praten die ons miljoenen gaat kosten, maar als het gaat om hulp aan een organisatie die mensenlevens redt door te voorkomen dat zij honger gaan lijden, stellen wij ons terughoudend op. Het niet steunen van de motie is indirect erkennen dat armoedebestrijding in onze gemeente niet serieus genomen wordt, aldus de PvdA.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *