PvdA stelt schriftelijke vragen inzake financieel ontzorgen van statushouders

Goede persoonlijke financiële begeleiding is momenteel voor statushouders van groot belang, niet alleen vanwege het feit dat zij nieuw zijn in Nederland of de taal niet machtig zijn en daardoor hun weg nog niet weten te vinden naar de juiste instanties, maar ook omdat het Nederlandse stelsel van financiële voorzieningen zeer complex is.

De nieuwe Wet inburgering 2021 verplicht gemeenten om bijstandsgerechtigde statushouders de eerste zes maanden financieel te ontzorgen. Dit houdt in dat gemeenten de betalingen van huur, gas, water, elektra en het regelen van de verplichte zorgverzekering uit handen nemen van statushouders.

Het ontzorgen bestaat uit twee onderdelen:

1. Het ontzorgen zelf, dit is het administratieve gedeelte.

2. De begeleiding gericht op financiële zelfredzaamheid, dit is het educatieve gedeelte.

Verontrustende signalen hebben de PvdA bereikt dat statushouders steeds vaker in de schuldhulpverlening terecht komen, in armoede leven en geen leefgeld overhouden, omdat het traject van financieel ontzorgen niet goed verloopt. Deze situatie is dubbel zo ernstig in het huidige economische klimaat waarbij hoge energierekeningen en inflatie een enorme impact hebben op het huishoudboekje.

Op 3 november jl. heeft de PvdA daarom schriftelijke vragen gesteld inzake het financieel ontzorgen van statushouders.

Met betrekking tot het administratieve gedeelte van ontzorgen (zie punt 1 hierboven) heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen: 

  1. Kan de wethouder uitleggen hoe het proces van ontzorgen is ingericht in de gemeente Barendrecht?
  2. Zonder toeslagen is een bijstandsuitkering niet toereikend om van te leven. Uit de praktijk blijkt dat het aanvragen en toekennen van toeslagen een aantal maanden duurt met als gevolg dat er in de eerste maanden nauwelijks financiële ruimte is voor statushouders. Daarnaast vraagt financieel ontzorgen goede afstemming tussen veel verschillende partijen zoals zorgverzekeraars, belastingdienst, woningcorporaties en de organisaties die vaste lasten inhouden. De PvdA heeft signalen gekregen dat het vaak voorkomt dat er bijvoorbeeld dubbele afschrijvingen plaatsvinden door o.a. systeemfouten met als gevolg dat gezinnen geen leefgeld meer overhouden en de eerste drie maanden aangewezen zijn op de voedselbank. Dit ondanks alle toeslagen en regelingen waar zij een beroep op kunnen doen. Herkent u dit probleem? Zo ja, wat doet de gemeente om deze kwetsbare doelgroep hierin te ondersteunen?
  3. Wat is het beleid van de gemeente om te voorkomen dat statushouders te maken krijgen met betalingsregelingen of schuldhulpverlening?
  4. Hoe wordt er omgegaan met statushouders die na die zes maanden nog steeds financiële problemen hebben?

Met betrekking tot de begeleiding gericht op financiële zelfredzaamheid (zie punt 2 hierboven) heeft de fractie van de PvdA de volgende vragen:

De begeleiding gericht op de financiële zelfredzaamheid van statushouders is niet nader omschreven in de wet. Gemeenten zijn daarom geheel vrij in hoe zij deze begeleiding vormgeven.

  1. De nieuwe Wet inburgering 2021 is sinds januari dit jaar ingegaan. Kan de wethouder de fractie uitleggen waarom de gemeente Barendrecht nog niet gestart is met het bieden van educatie en/of begeleiding die erop gericht is om statushouders financieel zelfredzaam maken?
  2. Wanneer gaat de wethouder hiermee starten?

Dank aan de wethouder voor het beantwoorden van de vragen. De wethouder onderschrijft het probleem geeft aan dat dit onderwerp haar aandacht heeft. De PvdA vindt het een goede zaak dat er voor deze doelgroep maatwerk is, ook wat betreft de duur van ontzorgen. Echter zijn wij er nog lang niet.

De PvdA vindt het belangrijk dat het proces van ontzorgen goed verloopt, niet alleen omdat ontzorgen deze doelgroep een goede financiële start biedt, maar ook omdat het niet realistisch is om te verwachten dat deze doelgroep direct zelf in staat is om de financiële zaken zelf te regelen. Gezien de complexiteit van dit problematiek en de verontrustende signalen die de PvdA heeft ontvangen omtrent het proces van ontzorgen, blijft de PvdA een vinger aan de pols houden.

De beantwoording van de vragen door de wethouder kunt u hieronder terugvinden.

9-654805-Antwoordbrief-wethouder-De-Hoop-inzake-Beantwoording-vragen-fractie-PvdA-Financieel-ontzorgen-van-Stat

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *