Een stiller en schoner morgen

Na de presentatie van het DGMR rapport “Programma Lucht en Geluid” in de gemeenteraad op 23 mei 2023, heeft de PvdA-fractie ernstige zorgen geuit over de huidige aanpak van lucht- en geluidsoverlast in de gemeente. Het rapport onthult dat de geluidsniveaus op alle wegen in Barendrecht aanzienlijk hoger zijn dan de door de GGD aanbevolen drempel van 50 dB Lden, met de gemeente die een drempel van 63 dB Lden hanteert.

Het college van B&W presenteerde een plan van aanpak, inclusief maatregelen zoals snelheidsverlagingen, flitspalen, stil asfalt, en geluidschermen, met een totale kosten van 2 miljoen euro. Echter, de PvdA benadrukt dat deze maatregelen onvoldoende zijn om de problemen effectief aan te pakken, gezien de plaatsing van flitspalen beperkt is door juridische beperkingen en de handhaving uitdagingen kent.

De PvdA stelt voor om verkeersstromen te verminderen met aanvullende maatregelen, zoals een verbod voor vrachtwagens op bepaalde wegen, de bevoorradingstijden van vrachtwagens te reguleren, sluipverkeer te weren en het stimuleren van beter en frequenter openbaar vervoer.

Met deze voorstellen streeft de PvdA naar een revolutionaire verbetering van de leefomgeving: niet enkel symptoombestrijding, maar een daadwerkelijke ommekeer in de gezondheid en het welzijn van onze gemeenschap.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *