Bijeenkomst Meerjarenprogramma Barendrecht Werelddorp 2022- 2026

Niet alleen de verschillende politieke partijen waren in de gelegenheid om voor het collegeprogramma 2022 – 2026 input te leveren maar ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. In het kader hiervan waren voor het zomerreces een viertal bijeenkomsten georganiseerd door het college waarbij verschillende thema’s de revue passeerden. Denk hierbij aan de thema’s: wonen, veiligheid, welzijn & zorg, onderwijs, ondernemen, economie en verkeer en mobiliteit.

Naast de 160 reacties waren er ook 140 andere reacties binnengekomen die allemaal beoordeeld zijn en ongeveer de helft van de reacties heeft tot iets geleid in het meerjarenprogramma. Dat betekent dat wij mogen spreken van een succes omdat het meerjarenprogramma niet alleen gebaseerd is op de opvattingen van politieke partijen die hiervoor campagne hebben gevoerd, maar is in hoge mate een weerslag van de inbreng van de inwoners van Barendrecht en daar zijn wij heel blij mee”, aldus burgmeester Govert Veldhuijzen tijdens zijn speech.

Op woensdagavond 30 november heeft het college eenieder die op welke manier dan ook betrokken is geweest en input heeft geleverd uitgenodigd om hen te bedanken. Aanwezigen waren in de gelegenheid om met de collegeleden in gesprek te gaan over de uitvoering van het meerjarenprogramma ‘Barendrecht Werelddorp 2022 – 2026’.

Het collegeprogramma ‘Barendrecht Werelddorp 2022 – 2026’ is op 8 november jl. door de raad vastgesteld. Wethouder Lennart van der Linden legde uit dat er gekozen is voor de titel ‘Barendrecht Werelddorp 2022 – 2026’ niet alleen vanwege de gepaste trots, maar ook omdat er stappen vooruit gezet worden in het dorp door de vele mooie dingen die er gebeuren.

Het is een dorp vanwege de sfeer, de verenigingen, vanwege de manier waarop wij met elkaar omgaan. Echter door alleen ‘dorp’ in de titel te vermelden zouden wij Barendrecht te kort doen omdat wij veel meer kwaliteiten in huis hebben. Denk hierbij aan de bedrijvigheid en economie. Wij hebben 70 procent van de top vijftig groenten en fruitbedrijven in ons cluster zitten. Daar zijn wij trots op en dat hebben wij in onze titel willen beschrijven”, aldus wethouder Lennart van der Linden. 

Ook de PvdA wil eenieder bedanken voor de bijdrage die hij of zij op welke manier dan ook heeft geleverd om samen tot een collegeprogramma te komen.

Wilt u weten wat er in het collegeprogramma staat, dan kunt het hieronder downloaden.

Meerjarenprogramma-Barendrecht-Werelddorp-2022-2026

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *