Campagne Bewust Barendrecht

Op 14 maart organiseerde het college een verdiepingssessie voor de Raad met als thema ‘Gezondheid, Bewegen en Preventie’. Deze sessie sluit aan bij de grootschalige ambities zoals uiteengezet in het collegeprogramma ‘Barendrecht Werelddorp 2022-2026’. Met het initiatief “Bewust Barendrecht” betreedt de gemeente een weg waarbij gezondheid, preventie en beweging centraal staan. De vraag is: waarom is deze benadering zo cruciaal, en welke stappen worden er genomen om Barendrecht te transformeren in de gezondste gemeente van Nederland?

Het begin

Barendrecht erkent het belang van preventie en streeft ernaar om zorgkosten en -gebruik door middel van een proactieve aanpak beheersbaar te houden. Hierbij staat de spreuk “voorkomen is beter dan genezen” centraal. Nationale initiatieven zoals het ‘GALA Akkoord’ en het ‘IZA Akkoord’ onderstrepen dit. Het GALA zet in op het creëren van een stevig fundament voor een doelgerichte aanpak van preventie, gezondheid en de sociale basis, met de nadruk op een gezonde maatschappij. Het IZA ziet deze doelgerichte aanpak als een essentiële stap naar een proactieve benadering, waarin gemeenten, zoals Barendrecht, een cruciale rol spelen. Dit komt onder andere tot uiting in het versterken van de sociale basis, het aanpakken van gezondheidsachterstanden en het integreren van ‘health in all policies’. Op basis van nationale initiatieven heeft Barendrecht besloten het landelijke preventieakkoord te integreren en een lokale invulling te geven, aanvullend op haar bestaande sport- en beweegakkoord. Vanaf 6 oktober 2021 heeft de gemeente het preventieakkoord, dat thema’s zoals roken, overgewicht en excessief alcoholgebruik behandelt, vormgegeven in samenwerking met Van Gelder groente- en fruit, Stichting JOGG en Vullen of Voeden.

Samenwerking

Om de campagne ‘Bewust Barendrecht’ te laten slagen, is er een actieve samenwerking met jeugd- en welzijnsallianties, scholen en zorgpartners. Scholen hebben al positieve resultaten waargenomen dankzij preventie-initiatieven. Er wordt nu gekeken naar een manier om deze preventiemaatregelen structureel te verankeren in het onderwijs, in plaats van slechts sporadische acties. Dit legt een stevige basis voor de toekomstige gezondheid en welzijn van jongeren. Initiatieven variëren van jeugdhulppreventie in scholen tot theatercolleges over opvoeding. Met name scholen in Barendrecht hebben de voordelen van deze aanpak al gezien. In samenwerking met wijkteams en jongerenwerk wordt er continu gestreefd naar een langdurige integratie van preventie in het onderwijs.

Iedereen doet mee

Terwijl de jeugd een cruciale focus is, mag de groeiende groep ouderen niet over het hoofd worden gezien. Door hen vroegtijdig te ondersteunen, kunnen zwaardere zorgtrajecten worden voorkomen. Het is een holistische benadering waarbij elk individu, ongeacht leeftijd, wordt gezien en ondersteund.

Wat wordt er al gedaan?

In 2022 werd in Barendrecht een klankbordgroep in het leven geroepen om te onderzoeken welke lokale uitdagingen er bestaan en welke aanpakken effect hebben op de gemeenschap. Dit hielp om te identificeren wat al succesvol is en welke initiatieven er nog genomen kan worden.

Het preventieakkoord biedt tal van benaderingen, en in de komende tijd zal er bijzonder veel aandacht uitgaan naar ‘De Bewuste Kantine’. Voor Barendrecht vormen verenigingen de kern van de gemeenschap. KV Vitesse nam hierin het initiatief en opende de eerste Bewuste Kantine in de gemeente. Daarnaast wordt er ook extra geïnvesteerd in het welzijn van kinderen. Barendrecht is volop betrokken bij het ‘Gezonde School’ programma, waarbij de gezondheid en het welzijn van kinderen voorop staan. Het recent uitgebrachte boek ‘Papa’s en Mama’s’ is bedoeld om ouders te helpen bij het maken van gezonde voedselkeuzes voor hun gezin, met de nadruk op de verantwoordelijkheid van ouders over wat er in het winkelwagentje belandt.

Doel van de campagne

Met de campagne ‘Gezond in Barendrecht’ wordt niet alleen het belang van gezondheid onderstreept, maar ook het bewustzijn ervan. Het doel is niet alleen om de Barendrechters bewust te maken van hun gezondheid, maar ook om ze de instrumenten te geven om controle en regie te nemen over hun gezondheid. Dit gaat verder dan alleen lichamelijke gezondheid. De ‘Schijf van Mijn Lijf’ benadrukt bijvoorbeeld ook het belang van sociale interactie en het tegengaan van eenzaamheid.

De rol van experts

Professor Erik Scherder en Lili Genee geven waardevolle inzichten die de basis vormen voor de richting van de campagne. Scherder legt onder andere de nadruk op de ernst van bewegingsarmoede en obesitas, terwijl Genee wijst op de noodzaak van borging en actie.

Het pad vooruit

Uit een recente GGD-scan blijkt dat in Barendrecht een aanzienlijk percentage inwoners overgewicht heeft: 54% heeft overgewicht, waarvan 16% ernstig overgewicht. Daarnaast haalt 42,8% van de inwoners de beweegrichtlijnen, wat lager is dan het landelijk gemiddelde van 50%.  Als reactie op deze bevindingen wordt er gestart met een ‘HealthCheck’. Het doel hiervan is om een initiële meting te verrichten en deze gegevens te gebruiken als referentiepunt voor toekomstige evaluaties, in het bijzonder met betrekking tot de ‘Schijf van Mijn Lijf’. Elk segment van de ‘Schijf van Mijn Lijf’ stelt specifieke vragen aan de Barendrechters. Hiermee worden inwoners aangespoord om over verschillende aspecten van hun welzijn na te denken, niet alleen over hun fysieke activiteit, maar ook over onderwerpen zoals eenzaamheid en hun sociale leven. Dit holistische programma is ontworpen om inwoners aan te moedigen de leiding te nemen over hun totale gezondheid en welzijn. Het doel is om een beter inzicht te bieden in alle facetten van de ‘Schijf van Mijn Lijf’. De campagne wordt ingezet bij scholen, en er zijn gesprekken gaande met huisartsen en de jeugdalliantie om een gecoördineerde aanpak te bewerkstelligen.

De aftrap van de campagne

Op 19 april is in Sporthal Kruidentuin de campagne van start gegaan om van Barendrecht de gezondste gemeente van Nederland te maken. De bijeenkomst, met vertegenwoordigers van lokale organisaties, supermarkt Jumbo, sportclubs en meer, werd ingeleid door toespraken van wethouder Miranda de Hoop, professor Erik Scherder en initiatiefnemer Lili Genee van ‘Vullen of Voeden’.

De markt Bewust Barendrecht

Op donderdag 21 september vond de ‘Bewust Barendrecht Markt’ plaats in de hal van Portus Groene Hart. Bezoekers kwamen voor informatie over een gezond leven en sommigen waren geïnteresseerd in een handtekening van voetballer Touzani. Tijdens de markt presenteerden verschillende topsprekers. Onder hen waren Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, die sprak over het belang van bewegen. Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid, belichtte het thema gezonde voeding. Daarnaast deelden Denise Speelman (Miss Nederland 2020), Jasmine Ossebaar (Mrs Netherlands Universe) en Lili Genee Pirayesh (Vullen of Voeden) hun inzichten over welzijn en balans met de ‘Schijf van Mijn Lijf’. Verschillende Barendrechtse organisaties, waaronder huisartsen, hadden kramen opgezet. Bezoekers konden verdiepende sessies bijwonen in koepeltenten in de aula. Sportverenigingen waren vertegenwoordigd in de hal bij de ingang van de school. De markt was geopend van 16:00 tot 20:00 uur en er waren gezonde snacks beschikbaar. Naast de school vond een ‘Panna KO’ toernooi plaats, waar voetballer Soufiane Touzani aanwezig was voor handtekeningen en foto’s.

PvdA steunt de campagne

De PvdA draagt de gezondheidscampagne Bewust Barendrecht een warm hart toe omdat wij geloven in het belang van het bevorderen van gezondheid en welzijn voor alle inwoners van Barendrecht. Dergelijke initiatieven sluiten naadloos aan bij onze kernwaarden van gelijkheid, solidariteit en gemeenschapszin. Het bevorderen van een gezonde levensstijl, bewustzijn over voeding en het belang van beweging zijn cruciale stappen om zowel de fysieke als mentale gezondheid van onze gemeenschap te versterken. Wij complimenteren wethouder Miranda de Hoop met haar inzet en betrokkenheid bij dit project. Haar enthousiaste en proactieve houding is een inspiratie voor ons allemaal en benadrukt het belang van samenwerking in het streven naar een gezonder Barendrecht.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *