Ouderenzorg en mantelzorg centraal tijdens werkbezoek aan Stichting De Toekomst

Op 20 juli bracht de PvdA een werkbezoek aan Stichting De Toekomst om belangrijke thema’s over ouderenzorg en mantelzorg te bespreken. Stichting De Toekomst, bekend om haar kleinschalige en grootschalige dagbesteding met nadruk op participatie en individuele begeleiding, zet zich in om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen met de juiste ondersteuning en structuur.

Tijdens het werkbezoek werden diverse relevante onderwerpen besproken die eerder middels een presentatie van de Maatschappelijke Coalitie Barendrecht in de gemeenteraad aan bod zijn gekomen. De oprichting van een laagdrempelig loket voor senioren, actieve gemeentelijke betrokkenheid bij het werven en begeleiden van vrijwilligers, experimenten met betaalbare huisvestingsvormen voor oud en jong, het instellen van een officiële overlegtafel voor maatschappelijke vraagstukken en de oprichting van toegankelijke ontmoetingsruimten, werden benadrukt door de aanwezigen.

Tijdens het werkbezoek kwam ook naar voren dat op bepaalde plaatsen de buitenruimte niet goed wordt onderhouden. Enkele aanwezigen wezen erop dat het voor hen op deze leeftijd het niet haalbaar is om op een trap te staan om het groen te snoeien. Dit onderstreept het belang van een leefbare en veilige omgeving voor ouderen.

Naast de aandacht voor ouderenzorg heeft de PvdA in de gemeenteraad ook aandacht besteed aan mantelzorgers en ouderenmishandeling. De partij deed tevens een oproep aan alle aanwezigen om bij vermoedens van ouderenmishandeling een melding te maken. Het belang van het betrekken van alle mantelzorgers en het voorkomen van overbelasting werd sterk benadrukt. Tijdige bereikbaarheid en ondersteuning voor deze groep worden als cruciaal gezien. Daarnaast deed de PvdA een oproep aan alle aanwezigen om na te denken over de mogelijkheid om kleiner te gaan wonen, om zo de doorstroming te bevorderen en het huidige woningtekort aan te pakken.

De PvdA bedankt Betty Guijs voor de uitnodiging en alle aanwezigen voor het openhartige gesprek. De partij kijkt uit naar de voortzetting van het gesprek en blijft zich onverminderd inzetten voor ouderenzorg en mantelzorg in Barendrecht.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *