PvdA op bezoek bij Stichting Bram Ridderkerk

Op 10 oktober jl. heeft de PvdA een kennismakingsgesprek gehad met Marjon de Vries. Zij is de oprichtster tevens directeur van Stichting Bram Ridderkerk en is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding.

Het bezoek ving aan met een rondleiding in OBS de Botter. Stichting Bram Ridderkerk is opgericht op 10 juli 2012. In samenwerking met OBS de Botter wordt niet alleen zorg en begeleiding, maar ook (speciaal) onderwijs op maat geboden aan kinderen die woonachtig zijn in de BAR gemeenten (BAR is een afkorting van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). De klassen van Stichting Bram bestaan uit leerplichtige kinderen met een meervoudige beperking (MB) en kinderen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).

Stichting Bram Ridderkerk onderscheidt zich van andere zorgaanbieders door een samenwerking aan te gaan met onder andere ouders, therapeuten, eerste- en tweedelijns zorgaanbieders zoals een logopedist of een revalidatiearts, OBS de Botter, het Samenwerkingsverband RiBA, de BAR-gemeenten en de betrokken Jeugd- en Gezinsteams.  Vanwege deze samenwerking is Stichting Bram Ridderkerk in staat om deze doelgroep de mogelijkheid te bieden om dichtbij huis gebruik te maken van een kleinschalige plek waar onderwijs en zorg op maat geboden wordt, hierdoor zijn de groepen klein en bestaan ze maximaal uit zes kinderen. 

Eén van de doelen die Stichting Bram Ridderkerk nastreeft is het bevorderen van dagelijks terugkerende contacten tussen kinderen met en zonder (ernstig) meervoudige beperkingen. Dit doen zij door de kinderen dagelijks bij elkaar te laten zijn met als doel dat de kinderen samen opgroeien en vervreemding van kinderen met een beperking minder worden. 

Voor onze kinderen is het belangrijk dat ze weten dat ze erbij horen en dat ze gezien worden. Het moet niet uitmaken of je een beperking hebt of niet. Iedereen moet deel kunnen uitmaken van deze maatschappij. Tijdens de lockdown was het niet mogelijk om de klassen van Stichting Bram samen te voegen met het reguliere onderwijs en dat was een groot gemis voor iedereen. Wij moeten het niet voor lief nemen dat het normaal is dat kinderen met en zonder beperkingen bij elkaar opgroeien. Hier in OBS de Botter is het wel normaal maar daarbuiten is dat het niet”, aldus Marjon de Vries.  

De PvdA Barendrecht bedankt Marjon de Vries voor het informatieve gesprek.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *