Project Samen Ouder Worden een mooi cadeau voor Barendrecht!

Op 7 september jl. heeft de PvdA een gesprek gehad met Petra Teunissen (programmamedewerker Samen Ouder Worden sinds augustus 2020). Tijdens het gesprek is het lokale traject in Barendrecht van het landelijke programma Samen Ouder te besproken die per 1 juli 2022 is afgerond in Barendrecht.

Samen Ouder worden is een vierjarig landelijk project, met financiering van het Ministerie van VWS, geweest met als doel om bij te dragen aan zinvol ouder worden waarbij drie vragen centraal stonden: (1) wat doen ouderen, (2) wat helpt hen om actief te blijven en (3) welke rol speelt vrijwilligerswerk daarin. Ruim dertig pilotgemeenten hebben aan dit programma deelgenomen waaronder ook de gemeente Barendrecht. Stichting Present was de uitvoerder van dit programma.

Op basis van input van onder andere ouderen, vrijwilligersorganisaties, wijkorganisaties, kerken, culturele instellingen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties zijn de wensen van deze doelgroep in kaart gebracht. Een belangrijke conclusie was dat er reeds veel activiteiten worden ondernomen voor deze doelgroep. Er was echter nog niet genoeg aanbod voor de senioren in de Vinex-wijk Carnisselande. Voor deze doelgroep heeft Samen Ouder worden een aantal succesvolle activiteiten georganiseerd zoals wekelijks Koffie & De Krant in ‘t Plein met als doel om op deze manier eenzaamheid tegen te gaan, structuur te bieden en ouderen actief en geïnformeerd te houden.

De PvdA is van mening dat ouderen in de samenleving veel te bieden hebben en andersom ook. Daarom is het project Samen Ouder Worden een mooi cadeau geweest om in kaart te brengen wat er (naast de activiteiten die al georganiseerd worden) nog meer nodig is om ervoor te zorgen dat senioren in Barendrecht kunnen blijven meedoen in de samenleving.

In het rapport Samen Ouder Worden in Barendrecht zijn een achttal aanbevelingen opgenomen om Barendrechtse ouderen een nog prettiger leefklimaat te bieden en jongere en oudere generaties met elkaar te verbinden. De PvdA denkt graag hierin mee en is de programmamedewerkers, Stichting Present en alle betrokken organisaties en senioren erkentelijk voor hun bijdrage in deze.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *