Succesvolle masterclass Onderwijs

Tijdens de Raadsacademie Onderwijs verdiepten de deelnemers zich in complexe thema’s die cruciaal zijn voor effectief lokaal onderwijsbeleid.

De masterclass behandelde belangrijke onderwerpen zoals de relatie tussen onderwijs en overheid, voor- en vroegschoolse educatie, onderwijsachterstanden, armoedebestrijding, laaggeletterdheid en de rol van onderwijs in lokale politiek. Uitstekende sprekers, waaronder Roelof Eleveld (Voorzitter Regiegroep Onderwijs Partners Amsterdam), Corine Bont – Tiebosch (Strategisch beleidsadviseur onderwijs Gemeente Utrecht), Lies van de Kuilen (Senior inspecteur Voor- en vroegschoolse educatie, Inspectie van het Onderwijs), Hans Spekman (Directeur Jeugdeducatiefonds), en Monique Peters (Stichting Lezen en Schrijven), deelden hun expertise en inzichten.

Door theorie te koppelen aan praktijk via diverse cases, kregen de raadsleden een beter begrip van de impact en mogelijkheden binnen hun rol als volksvertegenwoordiger. Kernvragen die aan bod kwamen waren onder andere: wat is goed onderwijs waard, welke verantwoordelijkheden hebben de gemeenten op basis van de wet, en welke wederzijdse belangen spelen een rol, aangezien een school een mini samenleving is. Ook werden onderwerpen zoals regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van onderwijs en het toezichtskader van de inspectie besproken.

Deze masterclass is van groot belang omdat het raadsleden in staat stelt om met meer vertrouwen en kennis weloverwogen beslissingen te nemen over complexe beleidsonderwerpen. Door hen te voorzien van de juiste inzichten en vaardigheden, zijn zij beter uitgerust om effectief onderwijsbeleid te formuleren en te implementeren, wat uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs en de gemeenschap als geheel ten goede komt.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *