Kenniskring Kinderarmoede bespreekt kindvriendelijke buurten met UNICEF experts

Op 11 juni vond een bijeenkomst van de Kenniskring Kinderarmoede plaats, waar Esther Vreeburg en Naomi Braunstahl van het Child Friendly Cities Initiative van UNICEF spraken over het belang van leefbare, kindvriendelijke buurten. Zij deelden hun kennis en ervaringen, onder andere gebaseerd op een uitwisseling met Vlaanderen, en gingen in gesprek met de deelnemers over wat kinderen en jongeren die in armoede opgroeien nodig hebben.

De bijeenkomst begon met een introductie van het Child Friendly Cities Initiative, waarin werd toegelicht hoe dit initiatief lokale gemeenschappen ondersteunt bij het creëren van een kindvriendelijke omgeving die gezond, veilig en kansrijk is. Vervolgens werden de resultaten van de uitwisseling met Vlaanderen besproken. Deze uitwisseling, onder de naam CoNeCtYVe, bracht Vlaamse en Nederlandse gemeenten samen om te werken aan jeugdvriendelijke buurten. De bevindingen toonden aan hoe belangrijk het is om toegankelijke speel- en beweegruimtes te hebben, sociale cohesie en verbondenheid te bevorderen, inclusieve omgevingen te creëren en kinderen en jongeren actief te betrekken bij de planning en inrichting van hun leefomgeving.

Een belangrijk onderdeel van de bijeenkomst waren de drie rode draden die werden geïdentificeerd als cruciaal voor het bevorderen van kindvriendelijke buurten:

  1. Jeugdparticipatie: Het belang van een betekenisvolle dialoog met kinderen en jongeren werd benadrukt. Een goed voorbeeld hiervan is de Jongerenraad in Apeldoorn, waar ruim zestig leden per thema kiezen of ze aansluiten bij een ontmoeting. Hierdoor hebben ze voldoende ruimte, maar zijn er toch ook altijd genoeg jongeren om mee te denken. De deelnemers van CoNeCtYVe gingen in gesprek met leden van de jongerenraad, wat leidde tot een manifest met tips voor een inclusieve buitenruimte (2023).
  2. Proces en samenwerking: Het belang van samenwerking over verschillende domeinen heen werd benadrukt, met de regie in handen van het lokaal bestuur. In Varsselder, gemeente Oude IJsselstreek, is een belangenvereniging actief die zelf met ideeën komt om de leefbaarheid van hun dorp in een krimpregio te verbeteren. Ondanks dat ze niet altijd de gewenste steun van de gemeente krijgen, hebben ze samen succesvolle resultaten behaald, zoals het Dorpshuus en een multigenerationele speel- en beweegtuin.
  3. Inhoudelijke keuzes: Goede organisatie van mobiliteit, doordachte stadsplanning en (her)inrichting van de publieke ruimte, inclusiviteit en het bevorderen van ontmoetingen werden als belangrijke inhoudelijke keuzes geïdentificeerd. Een voorbeeld hiervan is het mobiliteitsplan van Turnhout, dat autoluwe zones en groene wegen bevat, waardoor ruimte ontstaat voor ontmoeting en ‘trage’ mobiliteit. Ondanks initiële weerstand, leidde deze aanpak tot veiliger wegen en meer kinderen die met de fiets of lopend naar school gingen.

De bijeenkomst benadrukte het belang van een kindvriendelijke omgeving voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Gemeenten en samenwerkingspartners spelen hierbij een cruciale rol. Het betrekken van kinderen en jongeren als volwaardige gesprekspartners werd als essentieel genoemd. Deze Kenniskring Kinderarmoede bijeenkomst bood waardevolle inzichten en concrete handvatten voor lokale initiatieven en samenwerking, met als doel een betere toekomst voor alle kinderen te creëren.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *