Bijeenkomst “Zelfbewust digitaal voor raadsleden” werpt licht op de toekomst van digitalisering in lokale overheden

Op 26 januari organiseerden de Zuid-Holland Academie en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden de bijeenkomst “Zelfbewust digitaal voor raadsleden”, waar de digitalisering binnen lokale overheden centraal stond.

In haar presentatie lichtte Hind Dekker (Oud -Kamerlid D66) het belang toe van evenwicht tussen politiek beleid en technologische toepassingen binnen de digitalisering, met een specifieke nadruk op de invloed van kunstmatige intelligentie, zoals gedemonstreerd door recente vooruitgang in technologieën zoals ChatGPT. Ze bracht de essentiële discussies naar voren over het gebruik van gescande data in parkeerbeheer als voorbeeld van digitalisering’s invloed op politieke besluitvorming, een kwestie die diepe vragen oproept omtrent privacy, ethische normen en burgerrechten binnen de context van slimme steden. De sessie belichtte verder het belang van het instellen van ethische commissies door gemeenten om toezicht te houden op het gebruik en beleid van data. Deze commissies zijn van essentieel belang om de juiste balans te vinden tussen innovatie en het beschermen van de privacy van burgers, door de grenzen te definiëren van acceptabel datagebruik.

Een ander belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de datawandeling, die deelnemers uitnodigde om na te denken over de zichtbare en onzichtbare datastromen binnen de stedelijke omgeving. Dit initiatief hielp om het bewustzijn te vergroten over hoe data wordt verzameld en gebruikt in de stad, en stimuleerde discussies over democratische controle en betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van slimme steden.

Tim Vos-Goedhart van Open State Foundation benadrukte bij de afsluiting van de bijeenkomst het cruciale belang van transparantie en toegankelijke data voor het waarborgen van de democratie. Hij onderstreepte de rol van AI in het democratisch proces met een blik op het ‘Debot’-project. Zijn slotwoord onderstreepte het fundamentele belang van vernieuwing, openbaar bestuur en betrokkenheid van burgers om samen een duurzame, inclusieve en veilige digitale toekomst te vormen, met vertrouwen als fundament.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *