PvdA Raadslid in dialoog met Viroen Soebedar over uitdagingen jonge mantelzorgers

Op 24 januari vond een betekenisvol gesprek plaats tussen PvdA Raadslid Tina Jakoeb en mantelzorg expert Viroen Soebedar. Dit gesprek, gericht op het thema van jonge mantelzorgers, belicht de voortdurende inzet van de PvdA voor de ondersteuning van mantelzorgers in Barendrecht en de specifieke uitdagingen waar jonge mantelzorgers mee te maken hebben.

Viroen Soebedar, 29 jaar oud en al vanaf zijn 16e mantelzorger voor zijn moeder, is een prominent figuur in de mantelzorggemeenschap. Zijn missie is om mantelzorg net zo bekend te maken als het onderwerp pesten. Hij informeert mensen via zijn website, blogs en vlogs over mantelzorg, en deelt zijn eigen ervaringen en de actuele ontwikkelingen in de mantelzorg.

In het licht van de vergrijzing en de groeiende druk op de gezondheidszorg in Nederland, is mantelzorg een steeds belangrijker thema. Met ongeveer 5 miljoen mantelzorgers in Nederland, waarvan circa 460.000 overbelast, benadrukt Viroen de noodzaak voor een gecoördineerde aanpak tussen overheid, gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven.

Het gesprek benadrukte de specifieke behoeften van jonge mantelzorgers, die vaak over het hoofd worden gezien. Deze jongeren, die opgroeien in een omgeving waar intensieve zorg nodig is, vormen een kwetsbare groep die specifieke aandacht en ondersteuning verdient.

Dit gesprek onderstreept de gezamenlijke inzet van zowel de PvdA als individuen zoals Viroen Soebedar om de situatie voor mantelzorgers, en in het bijzonder jonge mantelzorgers, te verbeteren. De recente samenwerking van Viroen met Informeles, die overbelaste mantelzorgers financieel ondersteunt, is een voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot positieve verandering.

De ontmoeting tussen Tina Jakoeb en Viroen Soebedar is een stap voorwaarts in de strijd voor betere erkenning en ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *