Kennismakingsreceptie college Barendrecht

Op 9 juni jl. waren alle Barendrechters uitgenodigd om kennis te maken met het Barendrechtse college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Het college is nu compleet en bestaat uit Burgemeester Veldhuijzen en de wethouders Miranda de Hoop, Lennart van der Linden, Dirk Vermaat en Margo Stolk. Samen vormen zij het dagelijks bestuur en voeren het beleid van de gemeente uit.

Waarnemend burgemeester Govert Veldhuijzen is de portefeuillehouder van algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, kabinetszaken, ondermijning, VTH APV en Heinenoordtunnel.

Wethouder Lennart van der Linden is de portefeuillehouder van financiën, ruimtelijke ordening, recreatie, integrale veiligheid, milieu (inclusief duurzaamheid en windturbines) en economische zaken (inclusief markt- en horecabeleid).

Wethouder Dirk Vermaat is portefeuillehouder van afval, buitenruimte, verkeer en vervoer, wijken en bewonersinitiatieven, monumentenzorg, volkshuisvesting en dierenwelzijn.

Wethouder Margo Stolk is de portefeuillehouder van organisatie, communicatie en dienstverlening, onderwijs, maatschappelijke vastgoed, sport, kunst, cultuur en evenementen.

Wethouder Miranda de Hoop is de portefeuillehouder van zorg en welzijn, sociale zaken en volksgezondheid.

Op 22, 29, 30 juni en 6 juli worden vier bijeenkomsten georganiseerd door het college om samen met Barendrechters in gesprek te gaan omtrent verschillende thema’s namelijk:

  • 22 juni – Sessie 1: Thema Afval, buitenruimte, groen/duurzaamheid/klimaat/energie
  • 29 juni – Sessie 2: Thema Wonen en veiligheid (locatie: Loods 38 naast Café Clementine, Handelscentrum ZHZ 6)
  • 30 juni – Sessie 3: Thema Welzijn, zorg, onderwijs, sport en cultuur (locatie: VV Smitshoek, Smithoeksebaan 25)
  • 6 juli – Sessie 4: Thema Ondernemen, economie, verkeer en mobiliteit (locatie: Café De Drie Geboden, Havenhoofd 19).

U kunt zich voor één of meer bijeenkomst(en) aanmelden via e-mailadres opwegnaar2026@barendrecht.nl.

De PvdA wenst het college een dienstbare en vruchtbare periode toe!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *