Benoeming buitengewoon commissieleden PvdA Barendrecht

Na de gemeenteraadsverkiezingen is het gebruikelijk om de Verordening op de raadscommissies en andere  verordening te evalueren en daar waar nodig aan te passen. Deze evaluatie is verricht door de raadswerkgroep verordeningen. De verordening is getoetst aan het nieuwe VNG model en de artikelen zijn op leesbaarheid doorgelicht.  Naast de wijzigingen die voortvloeien uit de VNG-model is de verordening aan de hand van de ervaringen en de wensen van de fracties aangepast. 

Tijdens de raadsvergadering van 12 mei jl. heeft de Raad op basis van de Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2022 besloten om Manpreet Chand en Daphne Plaizier te benoemen als buitengewoon commissieleden. Een buitengewoon commissielid is een vertegenwoordiger van een fractie in een raadscommissie (commissie Ruimte, commissie samenleving of commissie Algemene zaken en Financiën), niet zijnde een raadslid die als zodanig benoemd is door de raad. Iedere fractie is gerechtigd één buitengewoon commissielid (niet zijnde een raadslid) voor te dragen. Fracties die één  lid hebben, mogen maximaal twee buitengewoon commissieleden voordragen.

De fractie van de PvdA Barendrecht wordt nu gevormd wordt door Tina Jakoeb (fractievoorzitter, tevens raadslid), Manpreet Chand (buitengwoon commissieled) en Daphne Plaizier (buitengewoon commissielid).

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *