Proces collegevorming na de verkiezingen

In deze bijdrage wil ik jullie meenemen in het proces na de verkiezingen.

Voor de verkiezingen heeft een openbare vergadering plaatsgevonden in het gemeentehuis met als doel om het proces na de verkiezingen te bespreken en te bezien of daarover op voorhand procesmatige afspraken te maken zijn. De inbreng van de PvdA tijdens deze vergadering was dat de grootste partij na de verkiezingen de leiding mag nemen in het benoemen van een verkenner. De voorwaarde is dat de verkenner het vertrouwen geniet van alle partijen. Daarnaast is de PvdA een voorstander van een raadsakkoord op specifieke onderwerpen die in overleg met elkaar besproken dient te worden.

Na de verkiezingen heeft op 18 maart, 28 maart en 7 april debatten plaatsgevonden om de verkiezingsuitslag met elkaar te duiden en de mogelijkheden voor het vormen van een college te bespreken.

Tijdens het debat op 18 maart heeft de PvdA aangegeven het verkiezingsprogramma 2022-2026 van Echt voor Barendrecht, aangevuld met eigen inbreng, als programma te omarmen voor de raadsperiode 2022-2026. Echter vindt de PvdA het tienpuntenplan van de EVB zeer beknopt. Bij het ontmantelen van de BAR vraagt de PvdA aandacht voor onnodige geldverspilling. Administratief samenwerken kan voordeliger zijn waardoor de financiën weer direct ten goede komt aan de burger van Barendrecht. Daarnaast is de PvdA benieuwd hoe het afvalbeleid vorm gaat krijgen zonder te veel geld te verspillen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de afvalbakken die retour moeten of het afbreken van het huidige contract. De EVB wil een volwaardig politiebureau. Dat is een mooi streven doch ons inziens kan een gemeente niet hierover beslissen. Dit is landelijk geregeld. Wij vinden het lastig beloften te doen waarvan wij bij voorbaat weten dat deze niet kan worden ingelost. Verder wenst de PvdA het gratis openbaar vervoer ook voor minima in te zetten.  Tot slot is ons inziens al jarenlang door geheel Barendrecht gestreden tegen de windturbines. Wij zijn bang dat deze er toch gaan komen. Daarnaast moeten wij ons opnieuw afvragen of wij zomaar overal nee kunnen zeggen gezien de huidige energiecrises.

Tijdens het tweede debat op 28 maart en op 7 april jl. heeft de PvdA terugkoppeling gegeven aan de EVB dat de Algemene Leden Vergadering van de PvdA geen mandaat heeft gegeven om plaats te nemen in het college. Dat neemt niet weg dat de PvdA de komende vier jaren open staat voor een samenwerking op onderwerpen waar wij elkaar kunnen vinden en hoopt dat de EVB een college zal zijn voor alle Barendrechters.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *