PvdA daagt college uit voor een toekomstbestendig en inclusieve woonvisie!

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 30 mei jl. heeft PvdA Barendrecht tegen de voorgestelde Woonvisie gestemd. Hoewel de PvdA respect en waardering uitspreekt voor het harde werk dat is verricht in het opstellen van de visie, hebben zij kritiek geuit op bepaalde aspecten ervan en menen dat er antwoorden nodig zijn op belangrijke vragen.

De PvdA heeft nadrukkelijk aangegeven dat het gebrek aan duidelijkheid in de Woonvisie – met name rond de thema’s levensloopbestendigheid, toekomstbestendigheid, klimaatbestendigheid en duurzaamheid – aanzienlijke gevolgen kan hebben. Door deze termen niet helder te definiëren, lopen we het risico dat de doelstellingen onvoldoende concreet zijn en daarom niet effectief gerealiseerd kunnen worden. Een duidelijk gevolg hiervan zijn de kosten die via de WMO naar nieuwbouwprojecten stromen. Deze onvoorziene uitgaven, gemiddeld 1500 euro per woning, hadden vermeden kunnen worden. In een project op de schaal van de Stationstuinen zou dit kunnen leiden tot een nalatige investering die in de miljoenen loopt. Deze zorgwekkende situatie benadrukt de urgentie om deze kwesties in de Woonvisie adequaat aan te pakken.

Daarnaast is de PvdA kritisch over de voorraad sociale woningen in Barendrecht. De fractie stelt voor om het percentage sociale woningbouw voor de komende drie jaar te verhogen naar 50%, met een verdeling van 30% voor middelduur en 20% voor dure woningen. Dit om beter te voldoen aan de lokale vraag en het tekort aan betaalbare woningen.

De PvdA vindt het jammer dat de wethouder niet bereid was om toezeggingen te doen op deze cruciale punten. Ze geloven sterk dat deze maatregelen essentieel zijn om de wooncrisis in Barendrecht aan te pakken en de levenskwaliteit in de gemeente te verbeteren. Hoewel teleurgesteld, blijft de PvdA constructief en toegewijd aan het streven naar een beter Barendrecht en roept de wethouder op om hun voorstellen te heroverwegen voor een toekomstbestendige, inclusieve Woonvisie.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *