Agenderingsverzoek PvdA: respijtzorg in Barendrecht

Op 17 januari jl. werd het thema ‘respijtzorg’ in de commissie Samenleving behandeld. Het onderwerp werd door de fractie van de PvdA op de agenda geplaatst. Aanleiding om een agenderingsverzoek in te dienen was onder andere signalen die de fractie hadden bereikt, dat het verlenen van respijtzorg in Barendrecht belemmerd wordt. De fractie had een drietal vragen aan de wethouder gesteld:

  1. Hoe is respijtzorg in Barendrecht geregeld?
  2. Er zijn signalen dat de tarieven om respijtzorg te kunnen leveren vanuit de WMO laag zijn. Hoe gaat de gemeente dit oplossen?
  3. Het leveren van respijtzorg wordt belemmerd vanwege een aantal voorwaarden die de gemeente aan zorgverleners stelt. Wat gaat de gemeente doen om ervoor te zorgen dat deze belemmeringen worden wegegenomen?

Wilt u weten hoe de wethouder gereageerd heeft, dan kunt u dat hieronder terugzien.

Wat is respijtzorg?

Respijtzorg is zorg die tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig aan een hulpbehoevende geboden wordt, met als doel om diens mantelzorger(s) te ontlasten en dus respijt te verlenen.

Met de introductie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), het afschaffen van de AWBZ en het opheffen van verzorgingshuizen, is de druk op de mantelzorg toegenomen. Die druk wordt alleen maar groter omdat de kosten van de formele zorg nog steeds stijgen door onder andere: de vergrijzing, toename van dure medicijnen en technologische ontwikkelingen. Hoe groter de druk op de mantelzorgers, hoe belangrijker de aanwezigheid van goede respijtzorg is.

De fractie is van mening dat gemeenten meer dan ooit verantwoordelijk zijn voor de regie op respijtzorg. Te meer omdat respijtzorg een belangrijk middel is om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Overbelasting kan vergaande gevolgen hebben, omdat het een risico is voor de continuïteit van de geboden zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners.

De fractie van de PvdA zal ervoor zorgen dat mantelzorg en respijtzorg ook de komende tijd onderwerp van politiek beraad zal blijven. Immers, de PvdA fractie maakt zich grote zorgen, niet alleen vanwege het tekort aan bedden, maar ook omdat de fractie van mening is dat er veel meer maatwerk geleverd moet worden.

Na de commissievergadering heeft de fractie aanvullende vragen gesteld aan de wethouder. Deze kunt u hieronder terugvinden.

Aanvullende vragen PvdA inzake respijtzorg
Beantwoording van de wethouder

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *