Afsluiting vergaderseizoen

Afsluiting vergaderseizoen

Op donderdag 7 juli jl. hebben de raad en het college gezamenlijk het vergaderseizoen afgesloten middels een mooi programma georganiseerd door de griffier. Het programma begon met een bezoek aan de Historische Vereniging Barendrecht (hierna: de HVB) die zich onder andere bezighoudt met het vergroten van kennis over de geschiedenis voor Barendrecht en het bevorderen…

Themabijeenkomst ondernemen, economie, verkeer en mobiliteit

Themabijeenkomst ondernemen, economie, verkeer en mobiliteit

Op 7 juli jl. heeft het college van Barendrecht de vierde en tevens de laatste themabijeenkomst georganiseerd om met inwoners in gesprek te gaan omtrent de thema’s ondernemen, economie, verkeer en mobiliteit. Om te blijven werken aan een bloeiende Barendrecht moet de gemeente, de Barendrechter en de ondernemer met elkaar samenwerken over beleid waarin aandacht…

Masterclass Bouwen en Infra

Masterclass Bouwen en Infra

Op 6 juli jl. was de PvdA aanwezig tijdens de masterclass ‘bouw en infra’ georganiseerd door Bouwend Nederland, een vereniging van bouw- en infrabedrijven. Tijdens deze masterclass werden nieuwe raadsleden bijgepraat door verschillende experts en bouwers omtrent verschillende onderdelen van de bouwsector. Jos van Alphen, de waakhond op het gebied van aanbestedingen[1], nam ons mee in…

Roadshow Zuid-Holland Ontmoet

Roadshow Zuid-Holland Ontmoet

Op 4 juli jl. was de PvdA aanwezig tijdens ‘de Roadshow Zuid-Holland’ die georganiseerd werd door de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) en de provincie Zuid-Holland.  De VZGH is een zelfstandige vereniging van gemeenten, maar dan op provinciale schaal. Alle gemeenten van de provincie Zuid-Holland zijn lid van deze vereniging en kunnen via de leden…

PvdA stelt schriftelijke vragen omtrent de inclusieve arbeidsmarkt
|

PvdA stelt schriftelijke vragen omtrent de inclusieve arbeidsmarkt

Op 1 juli heeft PvdA Barendrecht een vervolg gesprek gevoerd met de heer Rob Pereira, voorzitter van de vereniging Impuls & Woortblind, tevens kinderarts met specialisme ADHD. Impuls & Woortblind is een belangenvereniging die opkomt voor mensen met ADHD, ADD, dyslexie en dyscalculie. De vereniging streeft een samenleving na waarin deze doelgroep volwaardig mee kan…

Themabijeenkomst welzijn, zorg, onderwijs, sport en cultuur

Themabijeenkomst welzijn, zorg, onderwijs, sport en cultuur

Op 30 juni heeft het college van Barendrecht een bijeenkomst georganiseerd om met inwoners in gesprek te gaan omtrent de thema’s welzijn, zorg, onderwijs, sport en cultuur. Naast de woningnood, is de volksgezondheid nog steeds een belangrijk aandachtspunt voor een vitale Barendrecht. De kwetsbaarheid van onze gezondheid en (mentale) welzijn hebben wij direct kunnen ondervinden…

Voorlichtingsavond windmolens locatie Vaanplein

Voorlichtingsavond windmolens locatie Vaanplein

Op 28 juni jl. heeft de gemeente Barendrecht een voorlichtingsavond georganiseerd omtrent windenergie Vaanplein. Het doel van deze bijeenkomst was om belanghebbenden bij te praten omtrent het milieueffectenonderzoek (MER) en input op te halen omtrent de wenselijkheid van de windturbines op de door het provincie aangewezen locaties. Om de doelstellingen met betrekking tot energie en…