College welwillend om initiatieven met betrekking tot herdenking slavernijverleden

College welwillend om initiatieven met betrekking tot herdenking slavernijverleden

Het herdenkingsjaar 2023 van het slavernijverleden is een initiatief van de Nederlandse overheid om stil te staan bij de geschiedenis van de trans-Atlantische slavernij en de gevolgen daarvan voor de hedendaagse samenleving. Het jaar 2023 markeert het 150-jarig jubileum van de afschaffing van de slavernij in Nederlandse koloniën, zoals Suriname en de Nederlandse Antillen. Onderkant formulier

De fractie van de PvdA heeft naar aanleiding van het herdenkingsjaar op 27 februari jl. schriftelijke vragen gesteld en is onder andere benieuwd naar (1) hoe het college tegenover het erkennen en instellen van de afschaffing van de slavernij als feestdag staat, (2) of het college het slavernijverleden gaat herdenken en (3) of het college ruimte ziet om in Barendrecht een monument of herdenkingsplek in te richten die in het teken staat van het slavernijverleden.

De fractie van de PvdA waardeert het zeer dat het college welwillend heeft gereageerd op bovengenoemde vragen. Zo geeft de wethouder aan dat de gemeente Barendrecht de Rijksoverheid zal volgen met betrekking tot het instellen van een feestdag om de afschaffing van de slavernij te vieren. Daarbij geeft het college ook aan positief te staan omtrent initiatieven vanuit de Barendrechtse samenleving om het slavernijverleden te herdenken. Hierin is o.a. de Culturele Alliantie bereid gevonden om in gesprek te gaan met andere culturele partners om een dergelijk initiatief tot ontplooiing te brengen.

Tot slot geeft het college aan bereidt te zijn, indien er vanuit de samenleving een concreet en gedragen voorstel komt, een monument of herdenkingsplaats in te richten en te onderzoeken welke locatie zich hier het beste voor leent. Een herdenkingsplek is belangrijk omdat dit een tastbare manier is om bewustzijn te bevorderen, reflectie te stimuleren en slachtoffers en hun nageslacht te eren voor het leed wat hen is aangedaan. De PvdA is daarom blij met de positieve houding van het college en roept eenieder op om mee te denken over een dergelijke herdenkingsplek.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *