Succesvol bezoek aan het Europees Parlement

Op 15 februari bracht een groep leden van de PvdA en GroenLinks een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. De delegatie werd warm onthaald door het team van PvdA Europa, inclusief Europarlementariërs Lara Wolters en Tineke Strik, die de bezoekers voorzagen van inzichtelijke informatie en discussies over de huidige Europese kwesties en beleid.

Lara Wolters, als Europarlementariër voor de PvdA, heeft zich gericht op het versterken van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zij is de drijvende kracht achter de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), een toonaangevende Europese richtlijn die tot doel heeft om grote bedrijven verantwoordelijker te maken voor hun impact op mensenrechten en het milieu. Deze richtlijn verlangt van bedrijven dat zij de negatieve effecten van hun activiteiten in de gehele toeleveringsketen identificeren, voorkomen en verminderen, en verplicht hen om strategieën te ontwikkelen om hun bijdrage aan klimaatverandering te beperken.

Het wetsvoorstel van Wolters, dat op 1 juni 2023 steun kreeg van het Europees Parlement, is nu in de onderhandelingsfase met de lidstaten over de definitieve tekst. Zodra de richtlijn definitief is aangenomen, hebben de lidstaten twee jaar de tijd om deze in nationale wetten om te zetten. Dit initiatief wordt kritisch bekeken door het bedrijfsleven, maar het is niet bedoeld om bedrijven uit Europa te verdrijven. Integendeel, het is bedoeld om een duurzame bedrijfsvoering te stimuleren die economische groei koppelt aan sociale en ecologische verantwoordelijkheid.

Tineke Strik, een ervaren Europarlementariër, zet haar uitgebreide expertise op het gebied van vluchtelingenbescherming, mensenrechten en de rechtsstaat voort in haar werk binnen het Europees Parlement. Als lid van de GroenLinks partij richt ze zich specifiek op beleid dat betrekking heeft op burgerschap en migratierecht, wat blijkt uit haar recente aanstelling als bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar rol binnen het Europees Parlement omvat het vormgeven van Europese wetgeving en beleid met het oog op het verbeteren van de situatie van kwetsbare groepen en het handhaven van sterke juridische normen binnen de EU.

Het programma werd afgesloten met een rondleiding in het Parlamentarium, het centrum waar bezoekers de Europese democratie kunnen ervaren. Dit benadrukte het belang van samenwerking tussen Europarlementariërs en Nederlandse politici. Door samen te werken, kunnen zij wetgeving vormen en beïnvloeden die van invloed is op alle EU-lidstaten. Deze samenwerking is essentieel om de Europese democratie te versterken en te zorgen dat alle stemmen meetellen bij het vormgeven van de toekomst van de EU.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *