Kinderen staan centraal bij Harmonievereniging Barendrecht

Op 31 augustus jl. heeft de PvdA een kennismakingsgesprek gehad met de voorzitter Henkjan Stolk en de secretaris Plien Volkers van de Harmonievereniging Barendrecht die sinds 1994 in ’t Trefpunt is gehuisvest. De harmonievereniging werd in 1921 opgericht als Barendrechts Fanfare en heeft op vrijdag 19 maart 2021 een Koninklijke Erepenning ontvangen, ter ere van haar 100-jarig bestaan.

Enkele onderwerpen die de revue passeerden was onder andere de terugloop van leden en hoe de vereniging jeugdigen kan aantrekken maar hen vooral blijven vasthouden aangezien vele jongeren sinds de Corona afgehaakt zijn en weinig jongeren instromen. Om de jeugd te blijven interesseren worden jaarlijks, door de commissie die zich met deze doelgroep bezighoudt, activiteiten georganiseerd zoals een dagje uit (samen schaatsen of naar de Efteling). ‘Maar wat vooral belangrijk is voor deze jongeren is dat zij inspraak hebben in bijvoorbeeld welke stukken ze leuk vinden en ook de ruimte krijgen om nieuwe ideeën te bespreken en ervoor te zorgen dat de leerlingen die deelnemen aan de leerlingenorkest of jeugdorkest blijven groeien’, aldus secretaris Plien Volkers.

Om ervoor te zorgen dat muziek voor eenieder toegankelijk is en blijft, dus ook voor de mensen met een kleine portemonnee, maakt de Harmonievereniging het ten eerste mogelijk om een instrument uit de harmoniebezetting in bruikleen te krijgen en ten tweede is er een goede samenwerking met de jeugdfonds en het sportfonds. Aangezien de contributie voor deze jongeren door de jeugd en/of sportfonds wordt betaald is het voor hen mogelijk om muzieklessen te volgen.

Kinderen staan bij de Harmonievereniging centraal. Op basis van wat er in hun belevingswereld past wordt aan kinderen o.a. leerlingenorkest en jeugdorkest aangeboden. Daarnaast worden kinderen in kleine groepen opgeleid. Ook wordt er in samenwerking met scholen kleine concerten georganiseerd waarbij de kinderen de gelegenheid krijgen om kennis te maken met de verschillende instrumenten waarop de kinderen zelf kunnen oefenen.  Tevens bezoekt de Harmonievereniging op de Bach dag de middelbare scholen. Tijdens deze dag wordt er niet alleen een stuk gespeeld van Bach maar wordt er ook verteld wat zo een stuk betekent en mogen leerlingen voor de klas gaan staan om een stuk te dirigeren zodat zij kunnen ervaren hoe het is.  

Ondanks de coronaperikelen bleef de Harmonievereniging zich inzetten voor de Barendrechtse samenleving en dat wordt zeer gewaardeerd door de PvdA.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *