Raden in Verzet laat zich horen op de extra ALV van de VNG

Tijdens de Extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van 25 mei jl. heeft het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) besloten, naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond de Voorjaarsnota en de kabinetsformatie, om een resolutie voor te leggen.

De resolutie ‘Nieuw kabinet, gebruik en borg de kracht van het lokaal bestuur’ werd tijdens deze vergadering voorgelegd en met 98,8% van de stemmen aangenomen. Deze resolutie is bedoeld om de kaders van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie te herijken naar aanleiding van de kabinetsbesluiten in de Voorjaarsnota. Onderwerpen die niet rechtstreeks betrekking hebben op de Voorjaarsnota en kabinetsformatie zullen worden behandeld tijdens de reguliere ALV op 26 juni 2024.

Een belangrijke aanwezigheid tijdens de ALV was het actiecomité Raden in Verzet. Het comité benadrukte de ernstige financiële uitdagingen waar alle 342 gemeenten dit jaar voor staan, terwijl zij opnieuw een passende meerjarenbegroting moeten opstellen. In hun betoog gaven zij aan dat het onlangs gepresenteerde hoofdlijnenakkoord, zoals het er nu uitziet, geen voldoende oplossing biedt voor deze problemen. Het actiecomité riep de gemeentebesturen en de VNG op om serieus werk te maken van een zogenaamd ‘plan B’.

“Ondersteun de gemeenten wanneer zij zich afvragen welke taken zij niet meer kunnen uitvoeren als het geld daarvoor ontbreekt. Een lastige keuze waar gemeenten door het Rijk toe gedwongen worden,” aldus Raden in Verzet. Het comité benadrukte dat raadsleden raadslid zijn geworden om het beste voor hun gemeente te bereiken, niet om hun gemeente kapot te moeten bezuinigen.

VNG-voorzitter Sharon Dijksma reageerde tijdens de vergadering: “Er wordt al aan een plan B gewerkt. Wij moeten voorbereid zijn op het slechtste scenario en dat doen we. Plan B ligt er voor een belangrijk deel al, en daar zullen we het met elkaar nog eens over moeten worden zodra het nodig is.”

Raden in Verzet liet weten de toezeggingen van Dijksma nauw in de gaten te houden.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *